لطفا کمی صبر کنید
سامانه اطلاع رسانی مرکز رشد فناوری گناباد
بازدید آقای مهندس زرگر معاون معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری از مرکز رشد فناوری گنابادمعاونت محترم معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری از مجموعه مرکز رشدفناوری گناباد بازدید نمود.

بازدید آقای مهندس زرگر معاون معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری از مرکز رشد فناوری گناباد

مهندس زرگر معاونت محترم معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری از مجموعه مرکز رشدفناوری گناباد بازدید نمود.

برگزاری سومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوری گناباد

برگزاری سومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوری گناباد

برگزاری سومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوری گناباد
سومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوری گناباد در سال جاری برگزار شد.
برگزاری جلسه شورای نوآوری

برگزاری جلسه شورای نوآوری مرکز رشد فناوری گناباد

برگزاری جلسه شورای نوآوری مرکز رشد فناوری گناباد
جلسه شورای نوآوری مرکز رشد فناوری گناباد برگزار شد.

حمایت از طرح های حوزه گوگرد در پالایشگاه خانگیران

حمایت از طرح های حوزه گوگرد در پالایشگاه خانگیران

حمایت از طرح های حوزه گوگرد در پالایشگاه خانگیران
حمایت از طرح های حوزه گوگرد در پالایشگاه خانگیران انجام می پذیرد.
جلسه بازاریابی با حضور میهمانان ویتنامی در مرکز رشد فناوری گناباد

حضور بازرگانان ویتنامی در مرکز رشد فناوری گناباد

حضور بازرگانان ویتنامی در مرکز رشد فناوری گناباد
بازارگانان ویتنامی از مرکز رشد فناوری گناباد و واحدهای فناور بازید بعمل آوردند.
بازدید مهندس زرنوخی از واحد فناور بیوسان ندا پارس

بازدید کارشناس دفتر زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری از شرکت بیوسان ندا پارس

بازدید کارشناس دفتر زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری از شرکت بیوسان ندا پارس
 کارشناس محترم دفتر زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری از شرکت بیوسان ندا پارس بازدید بعمل آورد.
برگزاری کارگاه آموزشی تدوین طرح کسب و کار

کارگاه آموزشی تدوین طرح کسب و کار در مرکز رشد فناوری گناباد برگزار گردید.

کارگاه آموزشی تدوین طرح کسب و کار در مرکز رشد فناوری گناباد برگزار گردید.

کارگاه آموزشی تدوین طرح کسب و کار در مرکز رشد فناوری گناباد برگزار گردید.

برگزاری دومین جلسه هم اندیشی کارافرینان مرکز رشد فناوری گناباد

برگزاری دومین جلسه هم اندیشی کارافرینان مرکز رشد فناوری گناباد

برگزاری دومین جلسه هم اندیشی کارافرینان مرکز رشد فناوری گناباددومین جلسه هم اندیشی کارافرینان مرکز رشد فناوری گناباد برگزار شد.
بازدید مدیر مراکز رشد فناوری و کارشناس نظارت و ارزیابی پارک علم و فناوری خراسان از مرکز رشد فناوری گناباد

بازدید مدیر مراکز رشد فناوری و کارشناس نظارت و ارزیابی پارک علم و فناوری خراسان از مرکز رشد فناوری گناباد

بازدید مدیر مراکز رشد فناوری و کارشناس نظارت و ارزیابی پارک علم و فناوری خراسان از مرکز رشد فناوری گناباد

مدیر مراکز رشد فناوری پارک علم و فناوری خراسان و کارشناس نظارت و ارزیابی مراکز رشد پارک علم و فناوری یکشنبه 31 مرداد از مرکز رشد فناوری گناباد و واحدهای فناور مستقر در مرکز بازدید نمودند.


 آخرین اخبار  پر بیننده ترین مطالب


Copyright © 2012 - Design and Powered by Pejvak Soft