لطفا کمی صبر کنید
سامانه اطلاع رسانی مرکز رشد فناوری گناباد
بازدید یکی از شخصیت های دولتی در وزارت مسکن عمان از مرکز رشد فناوری گنابادبازدید یکی از شخصیت های دولتی در وزارت مسکن عمان از مرکز رشد فناوری گناباد

بازدید یکی از شخصیت های دولتی در وزارت مسکن عمان از مرکز رشد فناوری گناباد

یکی از شخصیت های دولتی در وزارت مسکن عمان از مرکز رشد فناوری گناباد بازدید نمود.

بازدید معاونت محترم دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری از مرکز رشد فناوری گناباد

بازدید معاونت محترم دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری از مرکز رشد فناوری گناباد

بازدید معاونت محترم دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری از مرکز رشد فناوری گناباد

معاونت محترم دفتربرنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری از مرکز رشد فناوری گناباد بازدید نمود.

شورای فناوری مرکز رشد فناوری گناباد

برگزاری جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوری گناباد

برگزاری جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوری گناباد

اولین جلسه شورای فناوری مرکز رشد فناوری گناباد در سال 96 برگزار شد.


اولویت های فرصت مطالعاتی داخلی

اعلام اولویت های فرصت مطالعاتی داخلی

اعلام اولویت های فرصت مطالعاتی داخلی طرح های فرصت مطالعاتی اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت

دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی

دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی ابلاغ شد.

دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی ابلاغ شد.
دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی  وزارت کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعهکنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
110 برنامه حمایت از شرکتهای دانش بنیان

اعلام 110 برنامه حمایت از شرکتهای دانش بنیان

اعلام 110 برنامه حمایت از شرکتهای دانش بنیان110 برنامه حمایت از شرکتهای دانش بنیان اعلام گردید.
کارگاه "ایده یابی و خلق مدل کسب و کار"

برگزاری کارگاه " ایده یابی و خلق مدل کسب و کار "

برگزاری کارگاه " ایده یابی و خلق مدل کسب و کار "

کارگاه آموزشی "ایده یابی و خلق مدل کسب کار " با همکاری مرکز رشد فناوری گناباد و مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تأمین اجتماعی  برگزار شد.

نشست ماهانه واحدها و هسته های فناور مرکزرشدفناوری گناباد

برگزاری اولین نشست واحدهای فناور مرکزرشدفناوری گناباد در سالجاری

برگزاری اولین نشست واحدهای فناور مرکزرشدفناوری گناباد در سالجاری
 اولین نشست واحدهای فناور مرکزرشدفناوری گناباد در سالجاری روز یکشنبه 3اردیبهشت ماه 96 برگزار شد.

 آخرین اخبار  پر بیننده ترین مطالب


Copyright © 2012 - Design and Powered by Pejvak Soft